tranas


tranas
1 trãnas sm. (4) , NdŽ, Snt, (2) NdŽ, LKAI172(Šr, JnšM, Šlčn, Pls) 1. R, R74, , 97, Sut, N, K, LsB169, M, L, K.Būg, LVIV222, Š, Rtr, NdŽ, 1, FrnW, , LTEXI376, Gg bičių patinėlis: Trãnas veda spietlių ir bitinelį J. Trãną papjauna bitės J. Tranai yra bičių tėveliai arba patineliai motinos S.Dauk. Motinėlę lengva nuo tranų̃ atskirt: ji ilgesnė už trãną i plonesnė LKT205(Kt). Tranaĩ negilia – galì prisigaudyt Dkš. Tranám kiti koriai: jie didesni LKT212(Lbv). Kur retas korys, tai te perai, o kur tankus, tai te tranaĩ peris Ant. Dar̃ bitėsa dár nėra tranų̃ Šlčn. Tranaĩ vandenį neša, o kai prineša, bitės juos išvaro Al. Kai vištos be gaidžio nebūna, teip bitės be trãno negyvena Tt. Tranų̃ yra daugiau, ne vienas Kl. Palieka anos (bitės) septynis ar aštuonis tranùs Grv. Priš spietimą jau laksto pranašas – trãnas Krž. Trãnas nutranuo[ja] į kitą aulį Klm. Tranaĩ aprenka vietą, deda i nudeda (nulekia spiečius) Grz. Trãnas daug valgo ir nieko nedirba Nmč. Tranaĩ, kur medų be reikalo ėda LKT132(Plik). Mat jau iš trãno bitėm naudos tai nėra Vžns. Tranų̃ ir bitės nemyli Lnt. Kaip medų užakiuo[ja], ta cakt cakt bitikės tranùs i nukerta LKT106(Krž). Rudinį tranaĩ jau nebreikalingi, nebleida pri maisto Vgr. Prieš žiemą bitės tranùs išpjauna Sv. Tranùs tąso iž avilio Drsk. Išeido bitytės mažos, ir tranaĩ išeido GrvT82. Bitės!.. jūs badaut neliauste, jei tranams tik medų krauste! . ^ Pjauna jas tranaĩ! Pšš. 2. L, Rtr, 109, , NdŽ, FrnW, , Tt, Vrn, Tlž, Rg prk. kas nieko nedirba, gyvena kitų darbu, išnaudotojas: Gavo ne vyrą, o trãną Pj. Trãnas – tai dykaduonis Ant. Na, iš tavę tai tikras trãnas, tik ėst težinai Zr. Didžiausią tinginį vadina tranu J.Krišč. ^ Sėdėk atsisėdęs kaip senas trãnas Škt.išdykėlis, nenaudėlis: Ko išdykauji, trãne tu? Lzd.niekšas: Toks trãnas – jau nėra, negyvena, aš tai jam nė amžiną atilsį nesakau, jisai supyksta, būdavo, an žmogų, ateina i nušauna Jsv. 3. B730, R211, 281 kamanė. 4. peras: Bičių tranaĩ ažušaldyti . 5. prk. labai darbštus žmogus: Pritranavo kap trãnas malkelių pilną pašiūrę KzR. ^ Čia (žemėje) žmogus tai kap trãnas – krutėk ir krutėk Gs. 6. Dbč žr. trandis 1: Sausų trobos medžių ėdėjai – tranaĩ Lnkl. 7. Tranelis, kaukas, karlas, barzdukas – tai buvo vardai vyriškų laumių LTR. Būtų labai gerai namuose kokį traną ar tranelį turėti LTR. Kai viskas tyku pasidarė, atėjo du maži vyrukai – tai buvo traneliai LTsIV540.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • Tranas — Tranås Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia

  • Tranås — bezeichnet: Tranås (Ort), Hauptort der Gemeinde Tranås in Schweden Tranås (Gemeinde), eine Gemeinde in Schweden Tranås (Granit), ein schwedischer Granit Diese Seite ist eine Begriffsklärung zu …   Deutsch Wikipedia

  • tranas — trãnas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Tranås — 58° 02′ 00″ N 14° 58′ 00″ E / 58.033333, 14.966667 …   Wikipédia en Français

  • Tranås — Infobox Settlement official name = Tranås image caption = pushpin subdivision type = Country subdivision name = Sweden subdivision type1 = Municipality subdivision name1 = Tranås Municipality subdivision type2 = County subdivision name2 =… …   Wikipedia

  • Tranas — Original name in latin Trans Name in other language Tranas Kyarn, Trans Kyarn State code SE Continent/City Europe/Stockholm longitude 58.03717 latitude 14.9782 altitude 164 Population 13765 Date 2011 12 20 …   Cities with a population over 1000 database

  • Tranås — Sp Trãnosas Ap Tranås L P Švedija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • tranas — 2 trãnas sm. ppr. sing. (2) 1. L žuvies taukai: Galva vaikams šąšta: trano – žiuvies taukų geria LMD(Sln). Akių traškanojimas – dribimas pūlių iš akių: geria žiuvių taukus – traną LTR. Žuvinė alyva (tranas) rš. Trinti su tranu brš. 2. mašinų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tranas — 3 trãnas sm. (4) skersinė sija: Atgriuvo trãnas Lz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Tranås (Ort) — Tranås Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia